Általános szerződési feltételek

Alapvető rendelkezések:

Alábbiakban ismertetjük a www.kenag.hu internetes áruházban történő vásárlás jogi feltételeit. Megrendelésének jóváhagyásával, véglegesítésével elfogadja a lentiekben részletezett általános szerződési feltételeket. A szerződés alapját az Európai Unió 97/7/EK irányelvére épülő 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet előírásai képzik.

Cégadatok:

  • Kenag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
  • Cím: 1194 Budapest, Méta utca 31.
  • Adószám: 10899234-2-42
  • Cégjegyzékszám: 0109269091
  • Telefon: (36) 1 282-6967
  • E-mail: kenag@kenag.hu

Webshop ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:

  • E-mail: webshop@kenag.hu
  • Telefon: (36) 1 281-2532

Jogok és felelősségek:

Az eladó fenntartja magának a jogot a tartalom és a szolgáltatások egészére vonatkozóan, annak részleges vagy teljes mértékű módosítására, törlésére, változtatására, szüneteltetésére a felhasználó előzetes értesítése nélkül. A webshop üzemeltetője nem vállal felelősséget az oldalon esetlegesen fellelhető helyesírási hibákért; az internetes hálózatban előforduló hibákért, amelyek meggátolhatják a zökkenésmentes vásárlást és rendelési folyamatot; a vételi eszközök kommunikációs meghibásodásáért; elektronikus- és postai levél, illetve ezekben közölt adat elvesztéséért; a szoftverek nem megfelelő működéséért, nem szokványos technikai hibákért. Mindezek mellett eladó nem vállalja a felelősséget azon készlethiány miatt nem teljesíthet megrendelésekért, amelyek oka az, hogy ugyanabban a pillanatban került 2 megrendelés leadásra, így azok ütköztek egymással. A webshop tulajdonosa fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa termékeit, árait, szállítási- és vásárlási feltételeit előzetes értesítés nélkül, de a módosítást követően megfelelően közzétéve az ÁSZF-ben, illetve a termékek ismertetőjénél. A termékekről készült képek nem mindenesetben egyeznek a valósággal, nem méretarányosak, színbeli eltérések is előfordulhatnak, így a tökéletes egyezőségért az eladó nem vállal felelősséget. A szállításból fakadó hibákért, sérülésekért nem az eladót terheli a felelősség, így azokért kártérítésre sem kötelezhető. A már visszaigazolt megrendelések esetén is fenntartjuk a jogot annak visszautasítására, amennyiben olyan körülmény jut tudomásunkra, amelynek értelmében a megrendelés nem teljesíthető. Ilyen esetekben előzetes egyeztetésre kerül sor.

A megrendelő felelősége annak tudomásul vétele, hogy rendelésének véglegesítésével elfogadja az általános szerződési feltételeket, azok be nem tartásáért jogi felelősséggel rendelkezik. Megrendelő emellett vállalja, hogy a megrendelt árut átveszi, annak ellenértékét teljesíti, és amennyiben az áru átvétele a vevő hibájából hiúsul meg, annak többletköltségeit a kenag.hu/webshop részére megtéríti. A többletköltségről a megrendelőnek az eladó számlát állít ki. Eladó ekkor fenntarthatja a jogát, hogy a meghiúsult vásárlást kezdeményező számára többé nem ad fel megrendelt terméket. 

Garancia, elállási jog

A www.kenag.hu az alkalmazandó törvényeknek megfelelően a vásárló részére 14 napos indoklás nélküli elállási jogot biztosít. Ebben az esetben az eladó a vevő által fizetett összeget a legrövidebb időn belül, de maximum az elállás bejelentését követő 30 munkanapon belül visszafizeti. Amennyiben az átvett termék hibás, és az nem a nem rendeltetésszerű használat következménye, akkor az árut az eladó díjmentesen kicseréli. A rendeltetésszerű használatról a vevő a termék címkéjén található használati útmutatóról tájékozódhat. Amennyiben a hibás termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó vállalja, hogy annak ellenértékét visszatéríti, vagy azzal egyenértékű terméket ajánl számára. A csere, illetve a visszafizetés lehetősége kizárólag az eredeti számla birtokában lehetséges. Elállás esetén a vevő viseli annak többletköltségeit (különösen a postaköltséget), valamint vállalja, hogy a terméket az ellenérték visszatérítése előtt juttatja vissza az eladó részére, annak eredeti dokumentumaival együtt. A jelen általános szerződési feltételekben nem részletezett kérdéseket illetően a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, valamint az információs társadalommal összefüggő egyes szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII tv. rendelkezései az érvényesek.

Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Vevő elismeri, hogy a szerződést átolvasta, annak tartalmával tisztában van, valamint jogai és felelősségei tudatában magára érvényben lévőnek tekinti.

Szerzői jogok:

A www.kenag.hu oldalon található szöveges információk, emblémák, logók és képek a szerzői jog hatálya alá esnek, azok másolása, terjesztése, sokszorosítása, egyéb jellegű felhasználása az üzemeltető írásos engedélye nélkül tilos. A szerzői jog sérülése esetén az oldalt üzemeltető Kenag Kft. haladéktalanul jogérvényesítő eljárást kezdeményez a megfelelő hatóságoknál a jogsértés megállapításának, és az abból fakadó következmények teljesülésének érdekében.